XMedia Recode

Screenshots

main window - format main window - video codec
main window - audio codec main window - filter/preview
main window - chapter main window - tag
main window - job